top of page

הבואש


נ. אישה באמצע שנות ה-30, הגיעה לטיפול בעקבות תחושה של דחייה קשה וחוסר הערכה עצמית שנגרמו עקב עזיבתו של בעלה את הבית. הטיפול התבסס על שילוב של שיחות ועבודה בעזרת קלפים טיפוליים. בקלפים רואים תמונות והאישה מספרת את ספורה של הדמות אותה היא בוחרת. באחת הפגישות הצעתי לה להסתכל בקלפים של חיות. היא הסתכלה על התמונות ואמרה: זה מוזר לי, אבל אני לא מצליחה להפסיק להסתכל על הבואש. זאת דווקא חיה שאין לי אתה שום קשר והיא אפילו מגעילה אותי... יש חיות שאני הרבה יותר אוהבת אבל התמונה של הבואש כאילו מושכת אותי אליה.

שאלתי אותה: מה את יודעת על הבואש? והיא ענתה: הבואש חי מתחת לאדמה, הוא מלוכלך ומסריח ואף אחד לא רוצה להתקרב אליו…

שאלתי : למה הוא חי מתחת לאדמה? והיא ענתה: כי הוא מסריח, הוא לא רוצה שיראו את הלכלוך שלו ,הוא כולו מלוכלך… תוך כדי כך שהיא המשיכה לתאר את הלכלוך של הבואש ראיתי כיצד עיניה מתמלאות בדמעות. אמרתי: כנראה שלא קל לו, לבואש, שם לבד מתחת לאדמה. נ. לא ענתה אבל פניה כוסו בדמעות, ואז היא הוסיפה: זה אני הבואש הזה… ככה אני מרגישה , כל כך מלוכלכת ולבד…

באותה פגישה ספרה נ. על התעללות קשה שעברה בילדותה על ידי שכן ועד היום לא ספרה על כך לאף אחד ובמיוחד לא לבעלה. מאותה פגישה הטיפול קבל תפנית. שוחחנו על תחושת האשם והלכלוך שדבקו בה למרות הצורך למחוק את הדברים ולהעלים אותם. בד בבד עבדנו על נירמול התחושות והעצמת הכוחות. עברה כמעט חצי שנה מאז אותה הפגישה ויום אחד נ. אומרת: את זוכרת את הבואש? אתמול חלמתי חלום על בואש…. חלמתי שאני נמצאת בתוך מערה ופתאום אני רואה בקצה השני של המערה בואש. זה היה בדיוק אותו בואש כמו שזכרתי מהתמונה ההיא. נדמה לי שהבואש קורא לי. אני מתחילה להתקרב ורואה את הפרווה היפה והמבריקה שלו. הבואש אומר לי תברחי, אני מסריח, אבל אני לא מריחה, אני כולי מהופנטת לצבעים שלו. אני מרגישה משיכה חזקה לכוון שלו. בשיחה בעקבות החלום היא מספרת כיצד היא מתחילה מצד אחד להיות מחוברת יותר לכוחות, ליצירתיות וליכולות שלה, להבין את עצמה ואת התגובות שלה למצבים השונים, אך עדיין קיימות בה תחושות קשות ביחס לעצמה ולגופה.

בפגישה שנערכה בשבוע שלאחר מכן ספרה שהחלה להתעניין בבואשים וקראה אודות הבואש באינטרנט. היא גלתה שהבואש משתמש בריח הרע רק כנשק הגנתי. הוא משתמש בנשק הזה רק כמוצא אחרון ואינו שש להשתמש בו ללא צורך. נראה כי דווקא דרך החיבור שלה לבואש, שסמל בתחילה את כל הצדדים שלא רצתה להכיר בהם הצליחה להתקרב יותר לעצמה ואף להבין יותר חלקים אלו.

Comments


כל המאמרים:

bottom of page