top of page

על חבל דק - להיות הורים למתבגרים


גידול ילדים בכל גיל ובפרט בגיל ההתבגרות הוא מלאכת אומנות יצירתית. אין נוסחה אחת שפותרת את כל הבעיות כשם שאין תשובה אחת שתתאים לכולם. לכל משפחה הניגון שלה ולכל ילד במשפחה ישנו התו המתאים לו, ולעיתים גם אותו התו המוכר כבר אינו עוזר וגם הוא צריך להשתנות ולהתחדש. יחד עם זאת בגיל ההתבגרות נוספים מרכיבים נוספים הדורשים מאתנו ההורים לשכלל את היצירתיות שבנו.

Σχόλια


כל המאמרים:

bottom of page