top of page

ביקורי המכשפות והמפלצות בטיפול במבוגרים ובילדים


אימא!!!ראיתי מפלצת!!!!!

המפלצת היא יצור מכוער גדול שאינו מוכר לנו ובעיקר מפחיד מאד. כך גם המכשפה הרעה והמכוערת, היא יצור דוחה ומפחיד. בחיי היום יום אנו מקווים לא להיתקל, לא בזו ולא בזו. לילדנו אנו מסבירים פעמים רבות

כל המאמרים:

bottom of page