Please reload

קירבה וריחוק בזוגיות

 

 

שתי תמונות זוגיות. בשתיהן בני הזוג יושבים זה לצד זו, ובכל זאת השוני כל כך בולט.
הקרבה והמרחק אינם נמדדים רק במרחק הפיזי.
המרחק צועק עד למרחוק גם כשיושבים קרוב.
והקרבה מחממת את הלב גם שכרואים אותה רק מכיוון הגב.
שני זוגות,
בשלבים שונים של החיים...
האם יש סיכוי המרוחק, יצליח ליצור אינטימיות וקרבה ?
איך אפשר להתגבר על הקור והניכור שזועק מביניהם?
והאם אפשר לחשוב או לשער שגם בני הזוג המבוגרים שנראים כל כך קרובים ישבו פעם בזרות הזו?
מה גורם לנו להרגיש בטוחים וקרובים?

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כל המאמרים:

Please reload

  • Facebook Social Icon

© 2017 אפרת גל | פסיכותרפיה | דרמתרפיה |  זכרון יעקב         

Designed by BestSite