top of page

סופרוויז'ן / הדרכה למטפלים

אני מדריכה בדרמה תרפיה, מוכרת מטעם י.ה.ת .
ההדרכה ניתנת הן באופן פרטני והן בקבוצות.
בהדרכה משולבים כלים מעולם הדרמה תרפיה עם הבנות מתחום הפסיכותרפיה והטיפול המשפחתי.
 
בהדרכה ניתן דגש על כל האספקטים המובאים לדיון
הן לגבי המקרה הטיפולי
והן לגבי המטפל המודרך על אתגריו האישיים, תוך העצמה אישית ומקצועית.
bottom of page