top of page

ציפור פצועה


קטי –בת 45, גרושה+1 אמנית ידועה, ובעלת גלריה,

דינה- בת 56, גרושה, ללא ילדים, מרצה לספרות ומשוררת ,

גליה-בת 39, נשואה +2 מנהלת חשבונות ,

נעמי- בת 41,רווקה, מורה בתיכון .

(כמובן שכל השמות בדויים...)

נשים יקרות, מוכשרות ,אפילו מצליחות בתחומן ובכל זאת , כולן מרגישות בתחום האישי והבין זוגי איזו שהיא החמצה...

ולמה? הן שואלת, כל אחת בדרכה, מה לא בסדר אתי?

מתבוננת בכל אחת מהן ורואה את כאבן וצערן המוסווה היטב, תחת אותה יכולת שלהן להיות כל כך משמעותיות בחייהן המקצועיים או בקרב הקהילה.

מתבוננת בכל אישה ורואה לפני ילדה הזקוקה נואשות לאישור ולאהבה.

בסיפור של כל אחת מהן מסתתרת ילדה שמשום מה קשריה עם אביה אבדו או נקטעו בשלב מוקדם מדי. אבדו עקב היעדרותו הממשית או בגלל היעדרות רגשית, ניכור או ריחוק.

כל אחד מהסיפורים הוא עולם ומלואו, אך המשותף לכולן שהן בגרו , נעשו נשים חזקות, מוכשרות, שלמרות כל הכאבים שחוו הצליחו להתקדם בחיים ובכל זאת נשאר שם חבוי עמוק מאד , איזה חלל שקשה למלאו.

חלל שבתוך כל העיסוקים והשגרה כמעט ואינו מורגש, אבל כאשר פתאום הוא צץ הוא מציף כואב ובעיקר לא מובן.

לא מובן כי לכאורה הכול בסדר.... הכול בסדר ,ובכל זאת איזו תחושה של כובד, החמצה ובעיקר תסכול.

ציפור פצועה, מי יחבוש את פצעיה? מי יוכל לשחררה לחופשי?

כל המאמרים:

bottom of page